جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز شنبه 11 بهمن 99

به گزارش مجله 90 جعبه، شاخص کل بورس صبح امروز جهش 25 هزار واحدی را پشت سر گذاشت. در 30 دقیقه ابتدایی معاملات بورس امروز شنبه 11 بهمن ماه شاهد یک بازار سراسر سبزرنگ با چاشنی صف خرید برای نماد های شاخص ساز هستیم. شاخص کل بورس از مرز 1.2 میلیون واحدی فاصله گرفته و واکنش روز چهارشنبه به این محدوده مقاومت را تایید کرده است. تا اینجای کار نماد های فولاد، فملی، شستا، فارس، شپنا، وبملت و خودرو بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل گذاشته اند. طوری که شاخص کل 2.21 درصد و شاخص هم وزن 1.06 درصد رشد کرده اند. این موضوع نشان می دهد شرکت های بزرگ امروز شرایط بهتری نسبت به کوچک تر ها دارند.

جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز شنبه 11 بهمن 99

بازار لباس سبز به تن کرد

به گزارش خبرنگاران در ساعات اولیه بازار امروز، از مجموع 324 نماد بورسی معامله شده حدود 280 نماد فرایند صعودی در پیش گرفته اند و تنها 46 نماد با رنگ قرمز به تابلو بورس آمده اند. از طرف دیگر از مجموع 225 نماد فرابورسی در بازار امروز 175 نماد سبزرنگ هستند و شاهد کاهش قیمت سهام در 50 نماد هستیم. موردی که نشان می دهد امروز اکثریت قاطع بازار فرایند رو به رشد دارد.

نقشه بازار در ابتدای معاملات روز شنبه 11 بهمن ماه (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی عکس کلیک کنید)

بورس دوباره سبزپوش شد و مثل روز های گذشته صندوق های ETF با هجوم متقاضیان برای خرید واحد ها روبرو هستند. تا جایی که فرایند صعودی پالایش هنوز متوقف نشده و امروز هم شاهد رشد هفت درصدی قیمت واحد های صندوق پالایشی یکم هستیم. دارا یکم هم حدود شش درصد رشد کرده است. دیگر صندوق های سرمایه گذاری سهامی در بازار سبز امروز بیش از پنج درصد افزایش قیمت را پشت سر گذاشته اند. در گروه خودرو و ساخت قطعات اغلب نماد ها صعودی هستند. خرینگ و خکار به طور استثنا به رنگ قرمز درآمده و خنصیر و ختور نزدیک به قیمت روز گذشته معامله می شوند. نماد های بزرگ گروه همگی به صف خرید رسیده اند که از جمله شان می توان به خودرو، خساپا، خگستر، خبهمن، خزامیا و خپارس اشاره کرد. انبوه سازی ها با فروشندگان دست و پنجه نرم می کنند. ثنوسا و ثنور فرایند نزولی دارند، ثفارس و ثاباد و وآذر و ثبهساز نزدیک به قیمت روز گذشته معامله می شوند و دیگر نماد ها از جمله کرمان، ثشاهد و ثامید صعودی هستند. صف های خرید برای امروز هم در گروه فرآورده های نفتی تکرار شده و شاهد گروه سراسر سبزرنگ برای پالایشگاه ها هستیم. فلزات اساسی شرایط مشابهی دارند و تنها فمراد، کویر و فنورد در فرایند صعودی همراهی نمی کنند. برای فولاد و فملی صف خرید سنگین تشکیل شده است. محصولات شیمیایی، بانک ها، سیمانی ها، کانه های فلزی، بیمه ها، کانی غیرفلزی، ماشین آۀات، نهاد های ملی، هولدینگ ها، عرضه برق و گاز، لیزینگ ها، حمل و نثل و کاشی و سرامیک از جمله گروه های سراسر سبزرنگ بازار امروز هستند.

نصف بازار به صف خرید رسید

در ساعات سرانجامی معاملات امروز فشار تقاضا در بازار باعث شد برای 328 نماد که نیمی از بازار را تشکیل می دهند، شاهد صف خرید باشیم. ارزش کل صف های خرید تا ساعات سرانجامی به حدود دو هزار و 740 میلیارد تومان رسید. در این بازار سراسر سبزرنگ، همچنان 80 نماد در صف فروش قرار داشتند و ارزش صف های فروش در مجموع حدود 710 میلیارد تومان بود.

شستا؛ سنگین ترین صف خرید بازار سرمایه

نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی امروز سنگین ترین صف خریداران را شاهد بود. حدود 155 میلیارد تومان سفارش خرید در نماد شستا نهایتا منجر به معامله نشد و بدون نتیجه باقی ماند. شپنا با صف خرید 145 میلیارد تومانی و وتجارت با صف خرید 115 میلیارد تومانی در رتبه های دوم و سوم سنگین ترین صف های خرید قرار دارند. کلوند، سنیر، تاصیکو، خساپا، سپیدار، رافزا، غگیلا، وسپهر، ثالوند و بنو از دیگر نماد های دارای صف خرید در بازار امروز هستند.

کدما؛ سنگین ترین صف فروش بازار سرمایه

نمادی که در بازار قرمزرنگ ماه گذشته تنها نگین سبز روی نقشه بود، حالا به مدار نزولی افتاده. کدما برای چندمین روز متوالی شاهد تشکیل سنگین ترین صف فروش بازار سرمایه به ارزش حدود 63 میلیارد تومان است. غگرجی با صف فروش 28 میلیارد تومانی در رتبه دوم و حتوکا با صف فروش 27 میلیارد تومانی در رتبه سوم قرار گرفته است. از جمله دیگر نماد های دارای صف فروش سنگین در بازار امروز می توان به غدام، وسخراج، غنوش، خنصیر، گدنا، سمگا و شتوکا اشاره کرد.

جهش غیرمنتظره بورس در اولین روز هفته

شاخص کل بورس تهران در سرانجام معاملات امروز شنبه 11 بهمن ماه با جهش 39 هزار و 478 واحدی به رقم یک میلیون و 247 هزار و 176 واحد رسید. در این روز شاخص کل 3.27 درصد و شاخص هم وزن 1.73 درصد رشد کردند که نشان می دهد شرکت های بزرگ شرایط بهتری نسبت به شرکت های کوچک داشتند. از جمله آن ها می توان به فارس، فولاد، فملی، شستا، کگل، تاپیکو و شپنا اشاره کرد که بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل به جا گذاشتند.

نقشه بازار در سرانجام معاملات روز شنبه 11 بهمن ماه (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی عکس کلیک کنید)

هرچه به سرانجام بازار نزدیک تر شدیم، تعداد صف ها بیشتر شد. نماد هایی که نتوانستند با فرایند صعودی همراهی کنند، بیشتر از قبل رنگ قرمز به خود دریافتد. امروز هم مثل روز های گذشته بیشترین آمار معاملات به گروه صندوق های سرمایه گذاری ETF اختصاص داشت. در این گروه دارا یکم و پالایش با صف خرید 10 درصد دیگر افزایش قیمت پیدا کردند. دیگر صندوق های سرمایه گذاری سهامی امروز بیش از پنج درصد بازدهی را در کارنامه خود ثبت کردند. در گروه محصولات شیمیایی اغلب نماد های بزرگ و شناخته شده صف خرید داشتند. در بینشان شتوکا، شاروم، شسینا، شپترو و شکربن در فرایند صعودی همراهی نکردند. در گروه فلزات اساسی شاهد افزایش قیمت سهام اغلب شرکت ها و تشکیل صف خرید سنگین برای فملی، فولاد، ذوب، فخوز و ... بودیم. کویر و فوکا نزدیک به قیمت روز گذشته و فمراد با صف فروش به کار خود سرانجام دادند. وزن نماد های قرمزرنگ در گروه انبوه سازی بیشتر بود. ثقزوی، ثاباد و وآذر صف فروش داشتند و ثنوسا، ثغرب و ثنور ارزش سهام خود را از دست دادند. در طرف مقابل شاهد تشکیل صف خرید برای ثفارس، کرمان و ثبهساز بودیم. در گروه خودرو و ساخت قطعات نماد های بزرگ از جمله خودرو، خساپا، خزامیا و خگستر صف خرید داشتند، خموتور، خرینگ، ختور، خاور و خکار ارزش سهام خود را از دست دادند. سرمایه گذاری ها، بانک ها، پالایشگاه ها، استخراج کانه های فلزی، سیمانی ها، بیمه ها، نهاد های مالی، عرضه برق و گاز، کاغذی ها، قند و شکر، هولدینگ ها و لیزینگ ها از جمله گروه های سراسر سبزرنگ بازار امروز بودند.

13 هزار میلیارد در بورس جابه جا شد

معامله گران بورس امروز بیش از 6.6 میلیارد سهام و اوراق مالی را در قالب یک میلیون و 160 هزار معامله به ارزش 9 هزار و 512 میلیارد تومان دادوستد کردند. با در نظر دریافت معاملات سه هزار و 909 میلیارد تومانی فرابورس، ارزش کل معاملات امروز بازار سرمایه به رقمی حدود 13 هزار و 421 میلیارد تومان می رسد که نسبت به روز های گذشته کمتر است و نشان می دهد هنوز برای اطمینان به فرایند صعودی کمی زود به نظر می رسد. امروز نماد های ثبهساز، ولپارس، غزر، ثامید، کسرام، سیتا و فملی به ترتیب پرتراکنش ترین نماد های بورسی بودند. این فهرست در فرابورس در اختیار نماد های سپیدار، زملارد، شاروم، چخزر، مادیرا، ذوب و آریا بود.

پالایش به قیمت پذیره نویسی رسید

صندوق سرمایه گذاری ETF پالایشی یکم با نماد پالایش امروز بعد از تشکیل صف خرید و افزایش قیمت 10 درصدی، به قیمت زمان پذیره نویسی یعنی دقیقا 10 هزار تومان برگشت تا ضرر مشتریان این صندوق بعد از نصف شدن سرمایه شان، در دو هفته جبران شود. البته ارزش خالص NAV هر واحد صندوق پالایش همچنان پایین و در محدوده هفت هزار و 260 تومان است. موضوعی که نشان می دهد در حال حاضر قیمت واحد های صندوق پالایش حدود 38 درصد حباب دارد و بالای ارزش واقعی معامله می شود.

این گزارش به روزرسانی می شود...

منبع: فرارو
انتشار: 8 اسفند 1399 بروزرسانی: 8 اسفند 1399 گردآورنده: 90bux.ir شناسه مطلب: 1373

به "جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز شنبه 11 بهمن 99" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز شنبه 11 بهمن 99"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید